Väntelista

Här kan du skriva upp dig på en mail-lista för reservplatser till kurserna. Du får då ett mail ifall det skulle uppstå en ledig plats. 

Det kostar inget att så på väntelista och du förbinder dig inte till något annat än att få ett mail utifall någon hoppar av redan fullbokade kurser.