Prova-på 15 okt

Boka prova-på keramik och drejning lördagen den 15 okt kl 15-17.30

Anmälan är bindande. Plats reserveras när avgiften om 850kr är betald antingen via swish 0731411129

eller Bg 5902-0248. Ange namn på kursdeltagare samt kursdatum på inbetalningen. Max 8 deltagare